Protection and Security of Personal Data

1. Bu metnin amacı PERCAL TEXTILE (www.percaltextile.com) tarafından işletilmesi yapılan site ile kullanıcı arasındaki münasebetlerde     ortaya çıkan veri alışverişinin / kişisel verilerin işlenmesinin ve aktarımının hukuki boyutunun kullanıcıya izah edilmesi ve acık rızasının alınmasıdır.

2.   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: kullanıcılara ait kişisel veriler, PERCAL TEXTILE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile yapılmaktadır.

3.    Bunlar; ad, soyad, banka bilgileri, e-posta, telefon numaraları vb. iletişim bilgileri, ikamet adres, lokasyon bilgileri, ses kayıtları, görüntü kayıtları, fotoğraf, çerezlerin toplamış olduğu bilgiler gibi veriler olabilir.

4.    Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin işlenebilmesi için üye/kullanıcının açık rızasının alınması gerekmektedir. Üyelik / site kullanıcılığı ile açık rıza verilmiş sayılırsınız.

5.    Üye/kullanıcıya ait kişisel verilerin aktarımı için açık rıza aranmaktadır. Bu çerçevede tarafımızca 6698 sayılı yasanın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde PERCAL TEXTILE gerekli gördüğü şekilde bu verileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

6.    6698 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin işlenmiş ise ne şekilde işlendiği konusunda bilgi talep etme, bu işlemenin amaç ve kullanımını sorgulama, verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme, verileri düzeltme, sildirme, kısmen kaldırmayı tarafımızdan talep edebilirsiniz.